Om oss

Informasjon om Drangedal Røde Kors Hjelpekorps

Drangedal Røde Kors Hjelpekorps er en frivillig beredskapsorganisasjon som ble stiftet 22. september 1950. Fra den spede begynnelse i 1950 og frem til i dag har Drangedal RKH blitt en stor og aktiv foreningen i lokalsamfunnet. Det er hjelpekorpsaktivitene som er basisdriften i foreningen. Drangedal RKH har sine lokaler i Drangedal sentrum og på Gautefall. ”Huset” som vi kaller det ble betydelig utvidet i 1998 etter ca. 1,5 års byggetid. På Gautefall eier vi en stor flott hytte på ca. 200 kvm. Hytta ligger meget sentralt til i forhold til alpinanlegg og skiløyper, og det meste av tjenestetimene blir lagt ned her i løpet av en lang vintersesong. Hytta fikk en etterlengtet utvidelse og oppgradering høsten 2005 og på sommeren i 2008. I tillegg til hus og hytte disponeres korpsbil, båt, ATV, beredskapstilhenger, snøscootere, moderne førstehjelpsmateriell, sambandsutstyr (nødnett og VHF) og annet nødvendig materiell som brukes i korpsets tjeneste. Pr. 31.12.2010 er det ca. 370 medlemmer i Drangedal RKH. Av disse er det ca. 330 støttemedlemmer. Resten er aktive medlemmer i en eller annen form. Foruten tradisjonelle oppgaver som sanitetstjeneste ved ulike arrangement, innsamlinger, førstehjelpskurs m.m. har korpset også andre aktiviteter. Siden 2002 har vi vært ansvarlig for den praktiske gjennomføringen i leksehjelp for nye landsmenn i bygda. Denne ordningen ble førøvrig avsluttet ved skolestart høsten 2010 da skolen selv tok ansvar for leksehjelpen. I 2003 startet vi opp med en egen besøksgruppe. Denne gruppa er meget aktiv med regelmessige treff på eldresenteret. Alt arbeid som utføres i Drangedal RKH sin regì er frivillig og ulønnet og foreningen for inntektene sine blant annet fra medlemskontingenten, organisering av bilparkering ved Destinasjon Gautefall sitt alpinsenter vinterstid, grasrotandelen, flaskeinnsamling, ulike tilskudd og støtteordninger m.m.

Kontakt oss