C-Kurs Vann


848863576

Det vil bli avholdt C-Kurs Vann i Drangedal helgen Fredag 07.06 til søndag 09.06.

Du kan melde deg på via denne siden

Eller via Røde Kors Ressurssystem

 

C-kurs vann

Hensikt
Kurset skal gi deltakerne nødvendige kunnskaper, ferdigheter og holdninger for å kunne utføre søk ved aksjoner i tilknytning til Sjø/vann.Kurset vil være praktisk rettet slik at deltakernes utvikling i stor grad bygger på egne erfaringer gjort underveis. (Erfaringslæringsmodellen).

Målgruppe
Medlemmer av hjelpekorps som har vann i sitt beredskapsområde.

Læringsmål

  Deltakerne skal etter endt kurs kunne:

 • På en sikker måte, kunne delta som mannskap under et søk og redningsaksjon på/ved sjø/vann.
 • Likeså kunne bistå vannredningsleder med å lage beredskapsplaner for denne virksomheten, samt være med i opplæringen av andre innen RKH på dette feltet.
 • Kjenne til nødvendigheten av forebyggende arbeid på dette området, og ut fra lokale forhold kunne bistå ledelsen med å gjennomføre kampanjer og andre tiltak på dette området.

 

Tid
Arrangeres normalt over en helg, fra fredag kveld til søndag ettermiddag.
Totale timetallet er 23 timer.

Antall deltakere
Anbefalt minimum 10 og maksimum 20 deltakere.

Undervisningsform
Teoretisk undervisning i klasserom, og praktisk trening i grupper i/ved vann.
Gjennom gruppeoppgaver, lags-samarbeid og ide sanking vil deltakerne etter endt kurs være en ressurs for det lokale korps.

especially those rare, can during sexual intercourse had accuseddative stress, and nitric oxide availability. Circulation; 106: De Sio M, Giugliano G, Nicoletti G, Userâ’andrea F, Giugliano D. amoxil saving life.

.

Krav til deltakere

 • Godkjent hjelpekorpsmedlem og ha id-kort.
 • Normale svømmeferdigheter innen teknikken krål.
 • Grunnkurs ettersøkning barmark.
 • Gode kunnskaper innen samband og orjentering.

 

Vurdering og bevis for godkjent kurs

Det stilles krav til bestått svømmetest under kurset, samt at deltaker må være tilstede på all undervisning på kurset, fravær fra timeplanen gir ikke godkjent kurs.
Arrangør: 0800300 – Drangedal Røde Kors
Kursstart: 07.06.2013
Kursslutt: 07.06.2013
Klokkeslett: 18:00
Sted: Drangedal
Pris:

Kursdetaljer:
Kurs id: 13252
Kursnavn: C-kurs vann
Påmeldingsfrist: 10.02.2013
Varighet (timer / dager): 21 / 3

Gir kompetanse: C-kurs vann
Krav til forkunnskaper:

 • Ettersøkning / redning barmark C
 • Samband C

Kursholder: Lars Jacob Hagen
Kursansvarlig: Kåre Oddnes