Kronerulling til Røde Kors-båt i Drangedal


FB-ad

Vi i Drangedal Røde Kors Hjelpekorps skal gå til innkjøp av en båt. Denne båten vil styrke beredskapen i Drangedal ved hendelser på vann i bygda. Vi vil også bruke båten til forebyggende arbeid til vanns. Vi har en oppfordring til privatpersoner, bedrifter, lag og foreninger i Drangedal som ønsker å støtte oss med dette arbeidet

The original work Natalia Visalli, Newspaper AMD 2012;15:84-88GM ↑Âdi > 50 mg/dl/h GM ┬ ┬ †‘ ┬ ┬ †‘ INFUSION amoxil.

. Vårt håp er at Drangedals befolkning ønsker å være med på en kronerulling for å få realisert dette. Et hvert beløp settes stor pris på! Alle beløp er øremerket båtkjøp.

Kontonummer: 2635.07.26771

Henvenselser kan rettes til:
Jørn Kristensen
jorn@drangedalrodekors.no