Bli Beredskapsvakt!

Hva er Beredskapsvakt?

illustrasjonsbilde-uniformering-Beredskapsvakt_Width_636Røde Kors Beredskapsvakt har som målsetting å kunne mobilisere personer som melder seg til frivillig innsats for lokalmiljøet dersom en alvorlig hendelse inntreffer.

Skrevet av: Røde Kors

Dette er et lavterskeltilbud der man forplikter seg til å avsette en kveld i året til kvalifiserende opplæring. Etter gjennomført opplæring står man på en varslingsliste og vil bli kontaktet dersom det inntreffer en situasjon der det er behov for din innsats.

Aktiviteten beredskapsvakt har til hensikt å organisere kommunens innbyggere i forkant av en alvorlig hendelse. Røde Kors tilbyr gjennom beredskapsvakt et lokalt forankret konsept, hvor innbyggerne selv kan ta del i alvorlige situasjoner ved å hjelpe sine medmennesker med enkle og viktige oppgaver.

Frivillige i Røde Kors Beredskapsvakt vil årlig bli gitt opplæring i førstehjelp, beredskapsarbeid, psykiskstøtte m.m

Phytoestrogens x x x food Technology applied to cereals: amoxil online Testosterone.

. Med denne kompetansen vil Røde Kors Beredskapsvakt kunne tilby frivillige til innsats som har et høyere faglig nivå enn man kan forvente fra publikum generelt.

Medlemmer av Røde Kors Beredskapsvakt vil ha opplæring, være uniformert, være ledet og koordinert, ha interne sambandssystemer og gode varslingsrutiner.

Spennende? Kom på informasjonsmøte på Røde Kors Huset i Drangedal, torsdag 27. november kl 19.

Send SMS «VAKT» til 2272, og bli Beredskapsvakt i dag, du også!